Grunnmoduler og fagbrevmoduler lærebøker

kr 1.149

Lærebøkene dekker alle hovedområdene i læreplanen forrenholdsoperatørfaget for vg2 og vg3 – planlegging, renhold og bransjelære

Kategorier: ,

Beskrivelse

Renhold grunnmoduler

Renhold grunnmoduler er laget for selvstudium og for intern eller ekstern opplæring
av renholdere. Den består av syv moduler som alle har spørsmål og praktiske oppgaver.
 Modulene legger til rette for at kursdeltakerne skal kunne avlegge prøver etter endt
gjennomgang. Beståtte prøver kan føre fram til et kompetansebevis som dokumenterer
kunnskap om renhold.

Boken egner seg både til ny læring og til repetisjon og kontroll av egen arbeidsmåte. Den
er med det nyttig for både nye og erfarne renholdere. Renhold grunnmoduler tar hensyn til kravene i læreplanen og kan også brukes av de som vil
gå videre og ta fagbrev for å bli renholdsoperatører.

Renhold fagbrevmoduler

Renhold fagbrevmoduler tar hensyn til kravene i læreplanen og egner seg derfor for alle som vil ta fagbrev for å bli renholdsoperatører. Boken er laget for selvstudium og for intern eller ekstern opplæring av renholdere. Den bygger videre på Renhold grunnmoduler som er grunnboken for alle renholdere som vil lære å holde rent på forsvarlig måte.

Renhold fagbrevmoduler tar for seg resten av målene i fagopplæringen for renholdsoperatørfaget. Eksempler på dette er renholdsfagets utvikling og historie, planlegging av eget renhold, kalkulasjon av renholdskostnader, lover og forskrifter m.m. Boken består av sju moduler som alle har spørsmål og praktiske oppgaver.

Forfatterbio

Forfatter Else Liv Hagesæther har i mer enn 30 år arbeidet som rådgiver i renhold. Hun har vært spesielt
opptatt av å heve renholdernes status, bedre utstyret og utvikle lettere metoder i renhold. Hele denne
tiden har hun også vært en produktiv lærebokforfatter, og er fortsatt fast bidragsyter til aviser/nett når det
kommer til spørsmål om renhold i hjemmene. For arbeidet sitt har hun mottatt flere priser og utmerkelser.

FRAKT ER INKLUDERT I PRISEN