Kompetansebevis – grunnleggende renhold

kr 2.900

Grunnleggende kurs for deg som ønsker å styrke din renholdskompetanse.

Kategorier: , ,

Quantity based pricing table

Min Max Unit Price
5 And more. kr 2.320

Beskrivelse

Kompetansebeviset inkluderer digital faglitteratur, videoer, tester og kompetansebevis når du har gjennomført og bestått.

Kurset gir deg grunnleggende kompetanse i de viktigste områdene i renhold, dette er: HMS og ergonomi, renholdsmetoder og utstyr, renholdsmidler, overflater og materialer, hygiene og smitterenhold og renholdsmaskiner.

Kurset er bygget opp rundt faglitteraturen i Renhold grunnmoduler av Else Liv Hagesæther utgitt av Yrkeslitteratur AS