Kompetansebevis – grunnlegende renhold (Lyreco)

kr 0

Grunnlegende kurs for deg som ønsker å styrke din renholdskompetanse. Bestillinger blir sendt til godkjenning hos Lyreco.

Kategori:

Quantity based pricing table

Min Max Unit Price
5 And more. kr 0

Beskrivelse

Kompetansebeviset inkluderer digital faglitteratur, videoer, tester og kompetansebevis når du har gjennomført og bestått.

Kurset gir deg grunnlegende kompetanse i de viktigste områdene i renhold, dette er: HMS og ergonomi, renholdsmetoder og utstyr, renholdsmidler, overflater og materialer, hygiene og smitterenhold og renholdsmaskiner.

Kurset er bygget opp rundt faglitteraturen i Renhold grunnmoduler av Else Liv Hagesæther utgitt av Yrkeslitteratur AS

Bestillinger blir sendt til godkjenning hos Lyreco.