Renholdsoperatør – fagbrev teoriutdanning

kr 10.900

Har du erfaring innen renhold, men mangler utdanning innen faget? Da er veien til en formell fagutdanning kort.

20% rabatt over 5 påmeldinger.

Beskrivelse

Det du trenger er en teoridel og en praktisk fagprøve. Fagutdanningen består av forskjellige moduler, selvstudium, videoer, tester, oppsummering og innsendingsoppgaver, og dekker målene for faget i læreplanen. Du må sende inn 1 case oppgave og 2 eksamenstreningsoppgaver underveis i studiet. Våre dyktige veiledere gir konstruktive og gode tilbakemeldinger.. Utdanningen dekker kompetansemålene innen renholdsfaget.

Etter at fagutdanningen er gjennomført melder du deg opp til skriftlig sentralgitt eksamen som privatist. Eksamen arrangerers 2 ganger i året. Betaling av eksamensavgift skjer ved oppmelding.

20% rabatt over 5 påmeldinger.